Vše o plavání s dětmi s Evou Kiedroňovou + naše zkušenost

Sandra, 12 prosince, 2020
ve spolupráci s Kenny Club

PLAVÁNÍ S DĚTMI

Tenhle článek vám slibuji už dlouho, ale věřím, že s ohledem na aktuální situaci a pozastavení kurzů chápete, že to moc nedávalo smysl. Minulý týden jsme se ale konečně vrátili na lekce a začínají nové registrace, tak nastal čas i pro informace. Ráda bych vám předala moje vlastní zkušenosti, tak zároveň hlubší pohled na to, jak u nás vůbec plavání vzniklo a jaké jsou jeho výhody. O tom si nešlo povídat s nikým jiným než s průkopnicí plavání v ČR a se zakladatelkou klubu Kenny Club, kam s Elen chodíme, Evou Kiedroňovou. A vážně doporučuji si najít čas a přečíst si ho celý. Mne samotnou spoustu věcí překvapilo a při zvažování, kam s dítětem chodit plavat, bych zrovna tohle chtěla vědět.

Mimochodem – vzhledem k tomu, že se zase otevírají kurzy, mám pro vás možnost získat plavky pro vaše mimi zdarma. Stačí, když při registraci na kurz řeknete, že jste z mého blogu. 

 

NAŠE ZKUŠENOST

Vše jsem pro vás shrnula do videa, protože mi to dává větší možnosti v popisování a v předávání informací.

 

O PLAVÁNÍ S EVOU KIEDROŇOVOU

Od útlého dětství miluji děti i plavání, kterému se věnuji nepřetržitě od 1.třídy. 

O plavání s kojenci jsem se dozvěděla již v roce 1974 z časopisu Vlasta, ve kterém jsem si přečetla článek Doc. Miloslava Hocha, který v článku popisoval postup při experimentu zaměřeném na plavání s kolenci.  V té době mi bylo 11 let. Když jsem pak v roce 1985 čekala své první dítě – dceru Hanku, ihned jsem se začala po informacích ohledně plavání s kojenci pídit.

Nikde v ČR se s kojenci neplavalo a informace ze zahraničí nebyly tak snadno dostupné, jako dnes. 

Jak to již bývá, má touha a zvídavost přitahovala další a další informace na toto téma, včetně dokumentu o plavání s kojenci v Rusku. To vše stačilo k tomu, abych s dcerkou začala „plavat“ v dětské vaničce hned v porodnici. Ze dne na den jsem cítila, jak si stále lépe vzájemně rozumíme a jak se mezi námi prohlubuje důvěra i citová vazba. Po plavání byla vždy tak spokojená, že téměř vůbec neplakala, krásně jedla a dobře spala.

Byla jsem nadšená.

Stále více jsem nabývala přesvědčení, že tohle si zaslouží prožívat všichni rodiče. Šířila jsem kolem sebe takové nadšení, že se brzy hlásily kamarádky, a poté další a další zájemci, abych jim ukázala, co a jak s Haničkou ve vaně dělám. Po vyúčtování vody jsem však doplácela takovou spoustu peněz, že jsem musela hledat jiné řešení.

Proto jsem se domluvila s vedením třineckého bazénu na pronájmu nevyužívané sauny a páry, kde jsem založila zájmový klub pro rodiče s dětmi – Baby club Kenny. Čtyři roky jsem se tak věnovala rodičům 3 dny v týdnu zdarma. 

Bylo to velmi náročné, ale díky skvělému zázemí rodiny jsme to zvládli.

V roce 1989 přijel štáb z České televize a natočil pěti minutový dokument, který uchvátil celou republiku. Od této chvíle začaly chodit hromady dopisů od rodičů miminek s prosbou o radu, jak mohou postupovat.  To byl důvod, proč jsem začala psát první metodické brožurky. Postupně jsem je tak zdokonalovala, že jsem v roce 1991 vydala svou první publikaci „Jak se rodí vodníčci“. V roce 1989, po sametové revoluci, se však všechno změnilo. Abych mohla pokračovat v činnosti musela jsem si založit živnostenský list a začít podnikat. Musela jsem se rozhodnout. Práce v nemocnici nebo podnikání? 

Rozhodla jsem se nakonec pro podnikaní v naprosto novém oboru, který mi dával obrovský smysl. Začátky však byly velmi těžké.

Ideální je s dítětem „plavat“ bezprostředně od narození, abychom mu umožnili navázat na přirozené podmínky v nitru dělohy, kde žilo v plodové vodě. Výhodou plavání s dítětem od narození je především jeho specifická hmotnost tělíčka, která mu umožňuje vznášet se na hladině jako korek. Podložit je potřeba pouze hlavičku, která je neadekvátně velká a těžká.

Po vložení novorozence do dětské vaničky s příjemně teplou vodou bezprostředně po narození se dítě okamžitě uklidní a uvolnění ze zvýšeného napětí. Pravidelné koupání dítěte ve večerních hodinách se pak stává příjemnou aktivitou před jeho uložením k nočnímu spánku. Děti, které jsou ve večerních hodinách pravidelně a správně koupány, velmi dobře jí i spí.

Výhodou plavání s miminkem od narození je, že se mu jakýkoliv pohyb vykonává snadněji v nadlehčujícím vodním prostředí než při běžné péči na podložce či v náručí v průběhu celého dne. 

V průběhu dne totiž bývají děti většinou zabalené do objemných a těsných plen, kalhot, body nebo kombinéz, což ho v aktivním pohybu dolních končetin značně omezuje.  Nedostatečný pohyb dolních končetin pak vede k utlumení střevní peristaltiky, a tím k nedostatečnému odcházení střevních plynů, které pak způsobují nadýmání a bolesti bříška.

Výhodou plavání v Baby clubu Kenny je, že kromě her na pobavení a činností k nácviku základních plaveckých dovedností, pohybů a způsobů se zde rodiče dozví důležité, zajímavé a smysluplné informace. Ty se rovnou i prakticky naučí a tím zajistí podporu kvalitního psychomotorického vývoje miminka. 

Další výhodou plavání je, že děti jsou příjemně fyzicky unavené a psychicky uspokojené ze společné aktivity v náručí rodičů i jejich zvýšené pozornosti. 

Za největší výhodu rodiče považují, že díky pravidelnému plavání jsou děti spokojenější, zdravější, lépe prospívají po psychomotorické stránce a prohlubuje se jejich vzájemný vztah. Pravidelným plaváním si děti postupně osvojují základní plavecké dovednosti. Při pravidelném docházení rodičů s dětmi do organizovaného plavání má velký význam společně trávený čas s vrstevníky, výměna zkušeností rodičů a společná hra.

Vzhledem k tomu, že lekce jsou vedeny hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček a básniček, má plavání velký význam na rozvoj nápodobování, rytmizace, výslovnosti, paměti, řeči i pozornosti.

Výsledkem pravidelného plavání ve skupince s vrstevníky je připravenost dítěte na vstup do kolektivu ve školce atd.

 

Plavání je vhodné pro každé zdravé dítě.  Kontraindikací je jakékoli akutní onemocnění, otevřené rány, plísně, nachlazení a záněty pochvy, močových cest či ledvin.  V případě pochybností je vždy lépe poradit se s pediatrem, který má dítě v dlouhodobé péči.

Pláč dítěte při koupání – „plavání“ neznamená, že dítě nemá vodu rádo a že plavání nebude jeho „parketa“. Dokonce nebude stačit pouze vytrvalost. Pláč dítěte může prozrazovat, že potřebuje celkově lepší podmínky. Jinou posloupnost, citlivější manipulaci, při které se bude cítit jistě a bezpečně, pomalejší tempo, jasnější a klidnější komunikaci, povzbuzení i důvěru, že to postupně zvládne.

Dítě nepotřebuje, abychom ho zachraňovali a izolovali od primárně nepříjemných činností. Potřebuje, abychom ho povzbudili a vlastním příkladem naučili, jak to vše zvládnout.

Prvním důvodem je, že cílem kurzů plavání s dětmi od narození v Baby clubu Kenny zdaleka nejsou pouze hry ve vodním prostředí a nácvik plaveckých dovedností, ale předání všech důležitých informací, které si zaslouží vědět všichni rodiče, kteří touží udělat pro své dítě skutečně to nejlepší.

Proto se všechny lekce skládají ze dvou částí. 

Prví část probíhá v tělocvičně a trvá 20 min. Cílem je, udělat si na rodiče a jejich děti potřebný čas na objasnění i nácvik důležitých dovedností pro správný vývoj dítěte.

Druhá část probíhá v bazéně a trvá 30 minut. Cílem je naučit rodiče postupně všechny dovednosti související s rozvojem základních plaveckých dovedností, poté plaveckých pohybů, a nakonec plaveckých způsobů tak, aby jejich nácvik probíhal v souladu s možnostmi a na podporu správného psychomotorického vývoje dětí.

 

Druhým důvodem je smysluplné využití celého centra tak, aby se rodiče nekřížili a měli dostatek místa na parkování, převlékání, cvičení, plavání i hodinový odpočinek po plavání v recepci s herničkou a kojícím koutkem.

 

Třetím důvodem je získat potřebný čas nejenom na výměnu vody v bazénu, ale také na úklid a dezinfekci WC i sprch a dezinfekci podložek i hraček v tělocvičně a herně.

První, dvacetiminutová, část se odehrává v útulné tělocvičně. Zde přicházejí rodiče se svlečenými dětmi pouze do pleny a maminky v pohodlném sportovním oblečení a v bílých ponožkách. V této části předává odborná instruktorka rodičům informace o očekávaných možnostech rozvoje dítěte. Každou lekci se zaměří na jinou oblast psychomotorického vývoje. Z věku dětí a vybrané oblasti pak vyplývají náměty na hry a činnosti s pomůckami, které dovednosti v dané oblasti nejlépe rozvíjí.  Rodiče si vše na místě prakticky vyzkouší pod vedením zkušené instruktorky. 

Instruktorka sleduje rozdílné projevy i zapojení posturálních svalů jednotlivých dětí a ukazuje rodičům specifický přístup k jednotlivým dětem v souladu s jeho povahou, konstitucí i potřebami. Tím pomáhá rodičům porozumět opodstatněným rozdílům v projevech dětí a uvědomit si skutečnost, že děti není možno porovnávat, protože každé z nich si zaslouží specifický přístup.

Posledních pět minut lekce cvičení instruktorka představí rodičům, co nového se budou učit v bazéně a jaký má nová hra nebo činnost význam.

Třicetiminutová část v bazéně se dělí na rozplavání, hlavní fázi a vyplavání. V rozplavání se připomeneme hravou formou činnosti, které již děti znají a na které se těší. Tím je psychicky uspokojíme a naladíme na hlavní fázi. V hlavní fázi se pak učíme nové nebo opakujeme a zdokonalujeme složitější hry a činností z minulých lekcí. Do vyplavání opět řadíme hravé a oblíbené činnosti, při kterých si dítě užije a díky kterým se bude těšit na další lekci.

V závěru lekce instruktorka zrekapituluje, na co byla lekce zaměřena a zadá rodičům náměty na činnosti doma při hrách s dětmi na podložce, v náručí i při každodenním večerním koupání.

Po ukončení lekce s instruktorkou mají rodiče s dětmi čas na pětiminutové samostatné vyplavání.

Poté se osprchují, osuší, obléknou a přesunou do prostor recepce a herny s kojícím koutkem, kde se mohou aklimatizovat, občerstvit, pohrát si s dětmi v herničce nebo popovídat s ostatními maminkami ze skupinky.

 

Dříve jsme také učili děti potopit se na signál, což jsme také kdysi vymysleli my. Brzy jsme si však všimli, že pro rodiče se stalo vyslovení signálu a následné potopení dítěte takovým stresem, že to provedli rychle a bez ohledu na připravenost, signály a chování dítěte.

Vůbec si nestíhali všímat, do jak velkého stresu je tím dostávají.

Cílem se stalo – potopení provést rychle. Výsledkem bylo, aby to dítě nějak zvládlo a přežilo. Následkem bylo, že kolem jednoho roku, kdy si děti dokázaly již lépe prosadit svou vůli, přestaly při potápění spolupracovat zcela.  Mnohdy trvalo několik let, že se nechtěly potápět vůbec.

V těchto lekcích jsme postupně pořídili stovky fotografií a videí, kde se děti pod vodou tváří vyděšeně, vyplazují jazyk, třeští oči, zatínají pěsti nebo naopak natahují ruce a hledají záchranu, kdo je vytáhne. 

Velmi nás to trápilo. Nechtěli jsme potápět děti za každou cenu a dostávat je do takovéhoto stresu.

Při rozvoji dovedností u dětí jsme měli výborné zkušenosti s napodobováním. Proto jsme nejnovější metodu zaměřili na hry, při kterých je dítě drženo zanořené po bradičku v příjemné a zároveň bezpečné náruči rodičů tak, aby na svého rodiče vidělo.  Rodič s dítětem láskyplně komunikuje a vlastním vzorem mu opakovaně ukazuje, jak vydechuje do vody ústy, nosem, nosem i ústy s postupně stále větším zanořením pod vodní hladinu. Přitom dítě vyzývá, aby ho sledovalo a postupně napodobovalo vše, co mu rodič ukazuje.

Výsledkem je, že díky kvalitnímu vedení lekcí našimi instruktory dostanou šanci naučit se kvalitně, snadno a přirozeně vydechovat do vody, a také potápět nejdříve rodiče. Rodiče se tak stanou motivací a dobrým vzorem pro své děti, které je začnou velmi brzy napodobovat.

Některé již v 6.měsíci věku, ale některé až v 9.měsíci věku. Výsledkem je, že děti se nezablokují. Naopak. Nejenže se potápějí velmi rády, ale dokonce se v něm přirozeně a plynule zdokonalují.

Hlavním cílem Baby club Kenny je edukace rodičů a podpora psychomotorického i zdravého vývoje dětí. 

Velký důraz klademe na prevenci před zbytečnými problémy ve vývoji i zdraví dítěte, ke kterým dochází z 90 % nechtíc, z neznalosti, díky sice láskyplné, ale ne zcela vhodné péči o dítě.

Pozornost BC Kenny je tedy zaměřena především na nastávající rodiče, které připravujeme nejenom na klidný porod, ale hlavně na správnou celodenní péči o novorozence od prvních vteřin života.

Cílem je, aby mu rodiče dali při pravidelné péči šanci rozvíjet se co nejlépe a být spokojené.

Dále zaměřujeme pozornost na rodiče s dětmi ihned od narození do 3-6 roku věku.

Cílem je rozvíjet včas všechny jejich důležité rodičovské kompetence potřebné ke každodenní péči o své dítě, kterými mu zajistí zdravý i správný psychomotorický vývoj. 

Voda v bazénech Baby clubu Kenny v Třinci a Frýdku Místku je ošetřována kombinací nejmodernějších technologií, které udržují kvalitu vody na úrovni vody pitné.

Voda v bazénech Baby clubu Kenny v Novém Jičíně a v Praze 4 – Modřanech je navíc slaná. Slaná voda působí velmi příznivě na zvýšeně citlivou pokožku dětí i rodičů, kteří trpí suchou pokožkou a ekzémy.

Sama technologie však nestačí.

Kvalitu vody zajišťujeme především naprosto zodpovědným přístupem rodičů i instruktorů, kteří se vždy po použití WC a před vstupem do vody důkladně umyjí mýdlem v nahotě, poté se pečlivě opláchnou, a nakonec si obléknou čisté vyprané plavky a čepičky, pod kterou schovají všechny vlasy.

Dodržování těchto hygienických zásad věnují instruktoři BC Kenny velkou pozornost.

Bez tohoto zodpovědného přístupu není možné kvalitu vody udržet.

Již rodiče s miminky od 3 měsíců tráví většinu času na zemi, aby jim dali ty nejlepší podmínky k jejich aktivnímu pohybu. Tyto děti se koberců opakovaně dotýkají, opírají se o ně nebo z něj sbírají hračky či dudlíky a vkládají je do úst.

Našim cílem je, aby prostředí Baby clubu Kenny bylo nejenom vhodné a podnětné pro správný psychomotorický vývoj dítěte, ale také důvěryhodné a bezpečné. Proto jsou všechny podlahy pokryté záměrně světlými koberci, aby všichni rodiče viděli, že jsou opravdu čisté a že se na nich mohou jejich děti bezpečně batolit. Abychom však koberce udrželi v potřebné čistotě, nemůžeme po nich šlapat bosýma nohama ani v civilních ponožkách, které jsou často zpocené, zaprášené nebo i špinavé z chůze po nečistém povrchu.

Proto se všichni pohybujeme po celém objektu zásadně v čistých bílých ponožkách. Letité zkušenosti ukazují, že pro udržení čistoty koberců má toto opatření nezastupitelný význam.

BC Kenny se liší od ostatních plaveckých klubů nejenom naprosto specifickým zázemím, které nabízí rodičům s dětmi nadstandardně komfortní, čisté a klidné prostředí, ale také specifickou organizací, metodikou a osobním přístupem vedení i neustále školených odborných instruktorů.


Pokud by vás ještě cokoliv zajímalo, dejte vědět v komentářích.

S.

Recommended articles

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

#Instagram
#madeinprague